× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

WSN

Oddział szpitalny psychiatryczny Willa VII - Wojewódzki Szpital Neuropsychoatryczny im. Oskara Bielawskiego

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Oddział psychiatryczny(ogólny)

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne
  • Usługi pielęgnacyjne
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Psychiatria


Adres

65-511-51-00
pl. Paderewskiego. 1A
64-000 Kościan

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1